LOK: UID:have:
帳號:    密碼:    忘記密碼

最新活動列表

活動名稱 活動日期 活動概述 參與活動
109年大慈山萬緣寺地藏法會法會 2020-08-22 ~ 2020-08-22   報名
109年大慈山萬緣寺全國大朝山通啟 2020-10-03 ~ 2020-10-03   報名
109年大慈山萬緣寺八關齋戒暨49天佛七通啟 2020-10-25 ~ 2020-12-12   報名
109年大慈山萬緣寺傳授三皈五戒法會通啟(含報名表) 2020-06-06 ~ 2020-06-07                                                     ***報名表(PDF)***                                                                                                      ***報名表(word)***       報名
109年度大慈山萬緣寺行事曆(0616更新版) 2020-04-12 ~ 2020-12-12   報名
109年大慈山萬緣寺護國息災清明祭祖大法會(0511更新版) 2020-05-16 ~ 2020-05-16   報名
109年度大慈山萬緣寺浴佛皈依暨報恩孝親通啟 2020-05-02 ~ 2020-05-02   報名
109年大慈山萬緣寺八關齋戒暨21天佛七通啟 2020-04-12 ~ 2020-05-02   報名
109年度大慈山萬緣寺共修排程表 2020-01-01 ~ 2020-12-31   報名
108年大慈山萬緣寺全國大朝山通啟(更新版) 2019-09-28 ~ 2019-09-28   報名

« 上一頁   1  .  2  .  3  .  4  .  5  .  6  .  7  .  8  .  9   下一頁 »